Vi leverer materialer fra norske produsenter og leverandører

 • Grunnisolasjon

 • Precut/Takstoler

 • Elementer

 • Kledning

 • Tak

 • Dører

 • Garasjeporter

 • Ventilasjon

 • Lister/Foringer

 • Gulv

 • Trapper

 • Kjøkken

 • Fliser

 • Garderober/Innredninger

Valgfrihet

Hos oss står du fritt til å velge fra våre husmodeller, benytte dine egne tegninger eller vi kan koble deg til den arkitekt du ønsker å benytte.

I tillegg er du fri til å velge de produsentene eller leverandørene du måtte ønske.

Kostnadsoversikt

Det er viktig for oss at du som kunde har kontroll på kostnadene for ditt byggeprosjekt.

Vi henter derfor inn priser på komplette materialpakker etter ditt ønske.

Planlegging/Fremdrift

Riktig planlegging er kanskje den viktigste faktor for et vellykket byggeprosjekt.

Sammen med deg utarbeider vi en fremdriftsplan for leveranse av materialer til de ulike fasene i prosjektet.

Rasjonell drift/logistikk

Vi har fokus på bærekraftig utvikling og miljø.

Vi jobber derfor mot å minimalisere avfall på byggeplasser og optimalisering av logistikkløsninger. Våre løsninger er derfor direktelevering av byggevarer fra produsent rett til byggeplass.

Dette bidrar til bedre planlegging av byggeprosessen, mer rasjonell drift, mindre håndtering og unødig frakt med mellomlagring.

Samlet gir dette en kostnadseffektivisering for hele byggeprosjektet.

Fra du sender oss tegninger har du materialpakken med full kostnadsoversikt på kort tid.

Send oss ditt prosjekt og vi skal bidra til økt lønnsomhet i dine materialinnkjøp.

Kontakt oss

Vi er på jobb for deg, ta kontakt!